Kullanıcı Sözleşmesi

1. GİRİŞ

İşbu Alankirala.com Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.alankirala.com ve/veya mobil uygulama (“Platform”) üzerinden üye olan kullanıcılar (“Kullanıcı”) ile Alan Mekan Bilişim Ticaret Limited Şirketi (“Alankirala.com” veya “Şirket”) arasında imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu Sözleşme, Alankirala.com’ın, Kullanıcı Üyelere ilişkin Kullanıcı Üyelik Hizmetine (“Hizmetler”) ilişkin şartları ve koşulları belirler.

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, işbu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul ve beyan ettiğinizi belirtir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

Alankirala.com mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Alankirala.com Platform’da yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. (i) Bu tür değişikliklerin veya düzenlemelerin Alankirala.com tarafından bu Platform’da yayınlanma yoluyla size bildirilebileceğini ve (ii) söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasının ardından (bu sayfanın başındaki “Son Güncelleme” tarihiyle belirtildiği şekilde) bu Platformu veya bu Platform’da bulunan Hizmetler’i kullanmanızın bu Sözleşmenin en son halini kabul ettiğinizi teşkil edeceğini kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, Alankirala.com size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız gerekmektedir. Alankirala.com böyle bir hatanın  yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir garanti vermez veya sorumluluk üstlenmez.

2. HİZMETLERİN TANIMI

Alankirala.com, alan sahipleri ile bu alanları kiralamak isteyen kullanıcıları bir araya getiren bir web platformudur. Çeşitli toplantılar, kutlamalar, eğitimler, sergiler, kurslar, fotoğraf video çekimi ve bunun gibi etkinler için kullanıcılara “ALAN” sağlar. Alankirala.com, Alankirala.com Hesabı üzerinden Alankirala.com tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Kullanıcıya, Alankirala.com Veri Tabanı’na alan sahipleri (“Alan Sahibi”) tarafından yüklenen alanların görüntülenmesi (“Listeleme Görüntüleme”), Platform üzerinden alanlar için rezervasyon talebi hizmetleri sunulmaktadır. Platform kapsamında, Kullanıcı, bu kapsamda sunulan hizmetlerin hepsinden Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ne uygun olduğu müddetçe yararlanabilir.

Alankirala.com, Platform’da yayınlanan alanların hukuka ve ahlaka aykırı olarak, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıyacak şekilde kullanılması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Platform’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcılara herhangi bir ihtarda bulunmadan Kullanıcı üyeliğini geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

3. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

3.1. Rezervasyon Hizmeti kapsamında, Kullanıcı, Platform üzerinden Alankirala.com’un müdahalesine gerek olmaksızın rezervasyon yapabilir.

3.2. Rezervasyonun tamamlanması için Alankirala.comKullanıcı’dan Alan sahibi gerekli gördüğü takdirde kaparo ve/veya hasar depozitosu isteyebilecek ve ön ödeme/provizyon alabilecektir.

3.3. Kullanıcı, İlan Görüntüleme ve Rezervasyon Hizmetleri’nin sunulması esnasında sair mevzuata aykırı davranmayacağını, mevzuata aykırı davranmasından ötürü Alankirala.com’un doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara ya da kar kaybına uğraması halinde bunu tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden fiil ve eylemlerden dolayı olası bir durumun meydana gelmesinde Platformun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. Platform kapsamında  yer alan rezervasyonlar ile bu rezervasyonların iptali veya rezervasyon saatlerinin Alan Sahibi tarafından değiştirilmesi halinde, Kullanıcı’ya    Platform’da kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcı, işbu bilgilendirme kapsamında değiştirilen rezervasyon saatini veya tarihini kabul etmesi halinde ilgili rezervasyonu belirlenmiş tarihe alınmış kabul edilecektir. Kullanıcı’nın değiştirilen rezervasyon tarihini kabul etmemesi veya rezervasyonun Mekan Sahibi tarafından iptal edilmesi halinde Kullanıcı’ya ödemiş olduğu kaparo ve/veya hizmet bedeli  iade edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Alankirala.com yalnızca yer sağlayıcı olup, söz konusu rezervasyonlarda ya da rezervasyonların iptal ve değişiklik işlemlerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

3.5. Kullanıcı, işbu  durumu anladığını, rezervasyondan ya da rezervasyon iptali veya değişikliğinden doğan herhangi bir durumda Alankirala.com’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin 2. maddesinde belirtilen hizmeti alması durumunda, rezervasyon yapıldıktan sonra rezervasyon iptalinin gerçekleştirilmesi ya da rezervasyon tarih ve saatinde mekanda bulunmaması gibi sadece kendisine atfedilecek nedenlerden ötürü hizmetin gerçekleşmemesi durumunda, Alankirala.com’a ödemiş olduğu hizmet bedelinin hiçbir şekilde iadesini talep etmeyeceğini ve söz konusu ücretin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak rezervasyon yapıldıktan sonra ilk 24 saat içinde yapılacak olan iptallerde paranın tamamı iade edilir. Rezervasyon saatine 48 saat kala yapılacak iptallerde hiçbir şekilde iade yapılmaz. Rezervasyon saatine 48 saat ile rezervasyon yapıldıktan sonra ilk 24 saat arasında yapılacak olan iptallerde ödeden ücretin %50’si hizmet bedeli hariç iade edilecektir. Rezervasyon yapıldıktan sonra yapılacak iptal işlemi ilk 24 saat içinde ve son 48 saat dışında ise komple paranın iadesi yapılır.

3.6. Platform üzerinden sunulan hizmetler kapsamında Kullanıcı’ya Platform’a kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

3.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Platform üzerinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin olarak Alankirala.com tarafından yapılan/yapılacak her türlü bildirimi ve bu bildirimlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Alankirala.com, Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla Alan Sahibi ve diğer üçüncü kişilerle arasında gerçekleştirdiği işlemlere taraf olmadığı gibi bu işlemlerle ilişkili herhangi bir taahhüt ve sorumluluk üstlenmez, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Alan Sahibinin kendisi veya yetkilendirdiği bir başka 3. kişi kullanım süresi boyunca alanda bulunacaktır.

3.9. Alankirala.com ile Alan Sahibi ve Kullanıcı hukuken bağımsızdır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

3.10. Kullanıcı, Alankirala.com Platformu’na üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Alankirala.com’ın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alan sahibi ve Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır Kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Alan sahibi veya Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinden üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan Alankirala.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.11. Kullanıcı ve beraberindekiler alanda kendilerine çalışır ve sağlam durumda teslim edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyalar, mutfak elemanları ile diğer mobilyaları temiz kullanmakla yükümlüdür. Alan Sahibi ek sorumlulukları listelediği alanın “Alan Kuralları” kısmında belirtebilir. Çıkış saati alan teslim alındığı haline döndürülmüş şekilde teslim edilmelidir. Aksi durumlarda ve mekanın makul ölçülerin üzerinde kirli ve dağınık bırakıldığı durumlarda Alan Sahibi veya Alankirala.com bir temizlik ücreti tutarı talep edecektir.

3.12. Mekanda oluşan herhangi bir hasar durumunda, Kullanıcı Alankirala.com’u haberdar etmekle yükümlüdür. Kullanıcı ve beraberindekilerin kullandıkları süre boyunca alana verecekleri her türlü hasar ve kaybettikleri her türlü eşyanın bedeli eğer hasar depozitosu alınmışsa bu depozitodan düşülecek, hasar depozitosu alınmamışsa Kullanıcı’dan nakit olarak ödemesi talep edilecektir.

3.13. Kullanıcı ve beraberindekiler toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlememeye, ülkemiz kanunlarınca yasaklanan ve suç teşkil eden davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidirler. Bu gibi nedenlerle Kullanıcı ve beraberindekiler hakkında Alankirala.com’a bir şikayet ulaşması durumunda Alankirala.com Kullanıcı’dan rezervasyon süresi dolmadan mekanı boşaltmasını isteme hakkına sahiptir. Aynı zamanda alan sahibinin önceden belirtmiş olduğu kuralları kullanıcı kabul etmiş sayılır.

3.14. Kullanıcı, Platform’u kullanılırken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı Alankirala.com’un uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. Kullanıcı tarafından, Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde Alankirala.com’un Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma, bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

3.16. Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, Alankirala.com tarafından kendisinin Platform’u kullanırken kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, Platform’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Platform’a doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işbu veriler ile Platform kapsamında kendisine ilişkin olarak yüklenen tüm kişisel verilerin Alankirala.com tarafından işlenmesine ve saklanmasına ve Platform’un işleyişine ilişkin olarak gerekli olan üçüncü kişilere aktarılmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.17. Alankirala.com, yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerine Kullanıcı’nın bilgilerini, Kullanıcı’nın önceden iznini almaksızın ilgili mercilere bildirebilir.

3.18. Alankirala.com İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, Platform’un hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve Kullanıcı’nın verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmamaktadır. Kullanıcı, Platform’un kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Alankirala.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

3.19. Alankirala.com münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, Platform’un tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

3.20. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama, Alankirala.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve Alankirala.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiçbir surette sorumlu değildir.

3.21. Platform üzerinden hizmetlerin sunumuna ilişkin koşullarda gerek Alankirala.com’un münhasır takdirine bağlı olarak gerekse mevzuat ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların talimatları nedeniyle zorunlu olarak herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum Alankirala.com      tarafından Platform üzerinden Kullanıcı’ya bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı tarafından ilgili değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Kullanıcı’nın Platform’a erişimi sona erdirilecektir. 

3.22. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Sözleşme’nin Alankirala.com’un her türlü tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedilebileceğini ve/veya Alankirala.com’un Kullanıcı’nın  erişimini askıya alma veya derhal sona erdirme hakkının bulunduğunu, bu kapsamda Alankirala.com’un  uğrayabileceği  her  türlü zararı ve ödemekle yükümlü olabileceği her türlü idari,  cezai,  adli para cezalarını derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.23. Kullanıcı, kendisine ait hesap üzerinden Platform’a  erişecek  ve  işlem  yapacak   tüm  kişilerin tüm işlem ve fiillerinin kendi adı ve hesabına yapıldığını ve kendisini bağladığını, işbu Sözleşme’ye ve ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını sağlayacağını, işbu kişilerin tüm işlem ve   fiillerinden bizzat sorumlu olduğunu, ilgili kişilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye ve/veya mevzuata aykırı işlem ve fiillerinden dolayı Alankirala.com’un uğrayabileceği zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.24. Kullanıcı, hesabını üçüncü kişilere kiralayamaz ve/veya kullandıramaz; aksinin tespiti halinde üyelik derhal sona erdirilir.

3.25. Kullanıcı, Alan Sahibi ile arasındaki hizmet ilişkisinden doğabilecek tüm zararlardan kendisinin ve Alan Sahibi’nin sorumlu olduğunu, Alankirala.com’a böyle bir durumda her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde sorumluluk atfedilmeyeceğini, Alankirala.com’un her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde bir ücret, tazminat gibi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.26. Alanlardan herhangi birine rezervasyon yaptıran Kullanıcı ve beraberindekiler işbu Sözleşme’de sayılan şartların tamamını kabul etmiş sayılacaklardır. Kullanıcı veya beraberindekilerin işbu Sözleşme’nin herhangi birine aykırı davranması durumunda, bu hal Alankirala.com’a işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetme ve / veya rezervasyonları tek taraflı olarak iptal etme ve Sözleşme çerçevesinde Kullanıcı tarafından ödenmiş ücretleri geri ödememe hakkını vermektedir. Kullanıcı işbu durumu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.27. Alan sahibinin listelemiş olduğu mekanlarda yer alan telif hakkı gerektirecek resim,tablo, heykel ve buna benzer herhangi bir şeyde sorumluluk alan sahibine aittir.

3.28. Alan sahibinin listelemiş olduğu mekanda kamera ses kayıt sistemi var ise bunu müşteri ve platforma bildirmek zorundadır. Ayrıca tuvalet ve giyinme odası olarak tahsis edilen yerlerde kesinlikle kamera ve ses kayıt cihazı bulundurulmayacaktır.

3.29. Platform’u kullanan gerçek veya tüzel kişiler, Platform’da sadece bir hesap açabilirler. Bu amaçla Kullanıcı’lar; farklı Kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla Alankirala.com Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin Alankirala.com tarafından tespit edilmesi halinde; Kullanıcı’nın tüm Alankirala.com Hesapları, Alankirala.com tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu Kullanıcı’nın hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş Kullanıcı’nın Platform’a girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının Alankirala.com tarafından tespit edilmesi halinde; bu Kullanıcı’nın tüm Alankirala.com hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını Alankirala.com saklı tutmaktadır.

4. FİKRİ MÜLKİYET

4.1. Alankirala.com, İnternet Platformu’nun genel görünüm ve tasarımı ile Platform’daki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Platform ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet Platformunda ve/veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı Alankirala.com’un hukuki ve  cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.2. Taraflar; işbu Sözleşme süresince yaratılan, tasarlanan ve/veya geliştirilen her türlü proje, ürün ve fikrin (“Eser”) Alankirala.com’un talebi sonucu yaratıldığını ve Alan Sahibi’nin 5846 sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan herhangi bir hakkı (“Fikri ve Sınai Haklar”) olmadığını, Fikri ve Sınai Haklar’ın FSEK madde 18/2 hükmü uyarınca münhasıran Alankirala.com’un mülkiyetinde olacağını ve bu şekilde kalacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Hiçbir durumda, bu Sözleşme veya bu Sözleşmenin herhangi bir maddesi, Taraflar’dan birinin ötekine, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisine ait olan Gizli Bilgi ve ticari sır, telif, tasarım hakları dahil, fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde, işbu Sözleşme’nin amaç ve konusunun ötesinde herhangi bir yetki, kullanma hakkı veya lisans verdiği şeklinde yorumlanamaz.

5. DEĞİŞİKLİKLER

5.1 Bu Şartlar ve Koşullar herhangi bir zamanda Alankirala.com tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklikler güncellendiklerinde geçerli olacaktır. İşbu nedenle, Kullanıcı’nın periyodik olarak bu hüküm ve koşulları kontrol etmesi önerilir.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1. Hükümler ve Koşullar tarafından belirlenen sözleşme ilişkisi, Kullanıcı tarafından e-posta yoluyla [email protected] adresine yapılacak yazılı bir tebligatla feshedilebilir.

6.2. Alankirala.com, Kullanıcı’nın hesabını silerek Hizmetlerin sunulmasını reddetme veya herhangi bir sebepten dolayı bu sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

7. BÖLÜNEBİLİRLİK

7.1. İşbu Sözleşmede yazılı hüküm ve koşullardan herhangi birinin geçersiz ve uygulanamaz olması halinde Sözleşme’nin geri kalanı tarafların amacını gerçekleştirmelerini sağlayacak en iyi şekilde yorumlanacaktır.

8. HUKUKİ BİLDİRİM

8.1. İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları kabul eden taraflar söz konusu hüküm ve koşulların makul ve adil olduğunu kabul eder. Taraflar, hüküm ve koşulları ve doğurabilecekleri etkileri tamamıyla anladıklarını, gerekli durumlarda bağımsız hukuki tavsiye alabileceklerini kabul eder.

9. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

9.1. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık halinde, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

10. YÜRÜRLÜK

10.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından, üye olarak kaydolması anından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir. İşbu Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi ile ilgili soru ve yorumlarınız için lütfen [email protected] adresine e-mail göndererek bizlerle iletişime geçiniz.

© 2023 ALAN MEKAN BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul. Tüm hakları saklıdır.

 

 / 

Giriş yap

Mesaj Gönder

Favorilerim